top of page

WELCOME / TIGASHIRE / SETHULE

 

OUR GOALS:

 • To strengthen body and mind, cleanse, remove bad fortune and negative spirits using our native Zimbabwean herbs.​​

 • To share the sacred knowledge of plants and the teachings of the Shona culture and religion in honour of our heritage.

 • Please do not hesitate to reach out for advice regarding any of our products or for after sale support. 

 • If you would like a particular herb/supply but you cannot find it here, please reach out and we will do our best to source it.

  

CHINANGWA CHEDU:​​​

 • Kusimbisa mitezo , kuchenura , kubvisa jambwa/munyama ne kusudurudza mhepo dzakaipa tichishandisa makwenzi edu ekumusha.​​

 • Kupanana ruzivo rwemakwenzi ne dzidziso dzepasi chigare nekuti inhaka yedu.

 • Tinopa marairwa kune vanenge vachida kutenga makwenzi kana zvikwanisiro zvechivanhu.

 • vane makwenzi kana zvikwanisiro zvavanoda zvisiri pachitoro chedu makasununguka kuti raira tokutumirai kubva kumusha.

 • Vanenge vatenga tinopa marairwa emashandisirwo emakwenzi enyu.

 

ISIZATHO SETHU:

 • Isizatho zethu kucinisa umzimba , ukhukhipha amabhadikanye lokucocha  imoya imubi sisebenzisa umuthi usukha lapa ekhaya.

 • Sinikeza olwazi kulabo bafuni kuthenga lokusebenzisa lomuthi wesinthu.

 • Sizokunikeza olwazimaelelanao nalo muthi uthengile lemithi hiyo beyisebenziswa abantu bakhudhala lamasikho ethu.

 • Obale mithi bazithandayo zingekhoezitholo zethu likhululekile kusilayela silithumezeke kusukha ekhaya.

 • Kulabo bathengile sizobanikeza yimilayezo ukhuthi uzozousebenzisa kanjani leyo imithi uyithengile.

WE LOOK FORWARD TO RECEIVING YOUR ORDERS!