top of page

WELCOME / TIGASHIRE / SETHULE

 

OUR GOALS:

 • To strengthen body and mind, cleanse, remove bad fortune and negative spirits using our native Zimbabwean herbs.​​

 • To share the sacred knowledge of plants and the teachings of the Shona culture and religion in honour of our heritage.

 • Please do not hesitate to reach out for advice regarding any of our products or for after sale support. 

 • If you would like a particular herb/supply but you cannot find it here, please reach out and we will do our best to source it.

  

CHINANGWA CHEDU:​​​

 • Kusimbisa mitezo , kuchenura , kubvisa jambwa/munyama ne kusudurudza mhepo dzakaipa tichishandisa makwenzi edu ekumusha.​​

 • Kupanana ruzivo rwemakwenzi ne dzidziso dzepasi chigare nekuti inhaka yedu.

 • Tinopa marairwa kune vanenge vachida kutenga makwenzi kana zvikwanisiro zvechivanhu.

 • vane makwenzi kana zvikwanisiro zvavanoda zvisiri pachitoro chedu makasununguka kuti raira tokutumirai kubva kumusha.

 • Vanenge vatenga tinopa marairwa emashandisirwo emakwenzi enyu.

 

ISIZATHO SETHU:

 • Isizatho zethu kucinisa umzimba , ukhukhipha amabhadikanye lokucocha  imoya imubi sisebenzisa umuthi usukha lapa ekhaya.

 • Sinikeza olwazi kulabo bafuni kuthenga lokusebenzisa lomuthi wesinthu.

 • Sizokunikeza olwazimaelelanao nalo muthi uthengile lemithi hiyo beyisebenziswa abantu bakhudhala lamasikho ethu.

 • Obale mithi bazithandayo zingekhoezitholo zethu likhululekile kusilayela silithumezeke kusukha ekhaya.

 • Kulabo bathengile sizobanikeza yimilayezo ukhuthi uzozousebenzisa kanjani leyo imithi uyithengile.

WE LOOK FORWARD TO RECEIVING YOUR ORDERS!

Thanks for your interest in Herbal Medicines Inc.

For more information on any of our products please get in touch with us on social media or using the form below.

We look forward to hearing from you.

herbalmedicinesinc@gmail.com

+44 (0) 7470168471

 • Whatsapp
 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter

Thanks for submitting!

The contents of the Herbal Medicines Inc site such as text, graphics, images, and other material contained in the webinars and online lectures are for information only. The content is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis,  image interpretation or treatment.

Always seek the advice of your physician or other qualified health provider with any questions you may have regarding a medical condition. 

Untitled-2.jpg
bottom of page