top of page
Search

ACIDS / NYON'O

ZVINORATIDZA KUTI UNE NYON'O


-kurumwa rumwa , kurira kana kurwadziwa nemudumbu

-chirungurira

-kudzvova zvinovava

-kuita seune chikafu chakagara pahuro chiri kunetsa kumedzeka

-pahuro panorwadza

-kuita kunge izwi rakunoshoshoma

-kunhuhwa mukanwa

-kumira moyo kana kurutsa

-kuchaya

-kushaya hanya nechekudya

-kutemwa nemusoro mate achiwanda mukanwa

-kunzwa kuda kuenda kuchimbuzi koshaya chinobuda

-kuita tsvina yakaomarara kana diki yakaita senhoko dzembudzi

ZVIKAFU ZVINO KWIDZA NYON'O

-michero yakaita semaranjisi , mandimu ( citrus fruits )

-zvinanazi

-zvinwiwa ( fizzy drinks )

-putugadzike yemhando ye coffee

-garlic mbishi

-madomasi nezvese zvino gadzirwa nemadomasi ( ketchup)

-hwahwa

-chikafu chakabikwa mumafuta ( fried foods )

-makwenzi anoshandiswa pakurungisa ( spices )